Κωδικός ερώτησης: 3228 1/4
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στην τρέχουσα παρουσίαση τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε αυτή να επαναλαμβάνεται συνεχώς (η προβολή να διακόπτεται με ESC).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εφαρμόστε στην τρέχουσα παρουσίαση τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε αυτή να επαναλαμβάνεται συνεχώς (η προβολή να διακόπτεται με ESC).