Κωδικός ερώτησης: 3229 2/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη προβολή με όνομα WindowsXP η οποία θα αποτελείται από τις πέντε πρώτες διαφάνειες της παρούσας παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη προβολή με όνομα WindowsXP η οποία θα αποτελείται από τις πέντε πρώτες διαφάνειες της παρούσας παρουσίασης.