Κωδικός ερώτησης: 3229 2/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη προβολή με όνομα WindowsXP η οποία θα αποτελείται από τις πέντε πρώτες διαφάνειες της παρούσας παρουσίασης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016