Κωδικός ερώτησης: 3231 4/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εκτελέστε την προσαρμοσμένη προβολή Word.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εκτελέστε την προσαρμοσμένη προβολή Word.