Κωδικός ερώτησης: 328 3/9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το έγγραφο IL-ates0328 το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας. Ο κωδικός πρόσβασης είναι ο 1234 . Στη συνέχεια αφαιρέστε τον κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016