Κωδικός ερώτησης: 3318 12/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο γράφημα της διαφάνειας αλλάξτε μόνο τον τύπο της σειράς Εσοδα σε τύπο γραφήματος περιοχής. Στη συνέχεια φροντίστε οι τιμές του κατακόρυφου άξονα να εμφανίζονται σε εκατομμύρια. Εμφανίστε επίσης την αντίστοιχη ετικέτα μονάδων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016