Κωδικός ερώτησης: 3612 13/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie das Wort Dreieck als Text ins dreieckige Zeichnungsobjekt der fünften Folie ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Fügen Sie das Wort Dreieck als Text ins dreieckige Zeichnungsobjekt der fünften Folie ein.