Κωδικός ερώτησης: 3612 13/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε την λέξη Τρίγωνο ως κείμενο στο τριγωνικό αντικείμενο σχεδίασης της πέμπτης διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Προσθέστε την λέξη Τρίγωνο ως κείμενο στο τριγωνικό αντικείμενο σχεδίασης της πέμπτης διαφάνειας.