Κωδικός ερώτησης: 3613 14/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταργήστε την ομαδοποίηση από τα αντικείμενα που υπάρχουν στην πέμπτη διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Καταργήστε την ομαδοποίηση από τα αντικείμενα που υπάρχουν στην πέμπτη διαφάνεια.