Κωδικός ερώτησης: 3616 13/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος σε Πωλήσεις στη διαφάνεια με τίτλο Excel 2000 Παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αλλάξτε τον τίτλο του γραφήματος σε Πωλήσεις στη διαφάνεια με τίτλο Excel 2000 Παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών.