Κωδικός ερώτησης: 3641 15/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανάμεσα στα δύο πλαίσια κειμένου εισάγετε ένα βέλος τύπου μπλοκ με φορά προς τα δεξιά. Φροντίστε το βέλος να είναι στοιχισμένο στο κέντρο και στο μέσο σε σχέση με την διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Ανάμεσα στα δύο πλαίσια κειμένου εισάγετε ένα βέλος τύπου μπλοκ με φορά προς τα δεξιά. Φροντίστε το βέλος να είναι στοιχισμένο στο κέντρο και στο μέσο σε σχέση με την διαφάνεια.