Κωδικός ερώτησης: 372 12/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε, στον πίνακα περιεχομένων, από τις ενσωματωμένες μορφοποιήσεις την απλή. Επίσης ρυθμίστε τον αριθμό επιπέδων επικεφαλίδας που θέλετε να εμφανίζονται σε ένα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016