Κωδικός ερώτησης: 394 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates αντιγράψτε το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στην ήδη ανοιχτή εφαρμογή του Σημειωματάριου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Από το ανοικτό έγγραφο με όνομα IL-ates αντιγράψτε το κείμενο Η INFOWhat είναι η μοναδική σχολή πληροφορικής, και επικολλήστε το στην ήδη ανοιχτή εφαρμογή του Σημειωματάριου.