Κωδικός ερώτησης: 420 12/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο πλαίσιο, αλλάξτε το ύψος σε τρία (3) εκατοστά και το πλάτος σε πέντε (5). Στη συνέχεια εφαρμόστε σε αυτό τα προκαθορισμένα χρώματα της χαραυγής και στυλ σκίασης κατακόρυφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στο πλαίσιο, αλλάξτε το ύψος σε τρία (3) εκατοστά και το πλάτος σε πέντε (5). Στη συνέχεια εφαρμόστε σε αυτό τα προκαθορισμένα χρώματα της χαραυγής και στυλ σκίασης κατακόρυφο.