Κωδικός ερώτησης: 421 9/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε μετά τη λέξη INFOlearn ένα αναπτυσσόμενο πεδίο φόρμας (σύνθετο πλαίσιο) με τα παρακάτω στοιχεία:

TEST4U EDU

cert4u

CENTRAL

Στη συνέχεια κλειδώστε τη φόρμα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016