Κωδικός ερώτησης: 428 19/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε, με αλλαγή σελίδας, μια κενή σελίδα στην αρχή του εγγράφου. Στη συνέχεια ενημερώστε τα πεδία του πίνακα περιεχομένων που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016