Κωδικός ερώτησης: 4369 15/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε το σημάδι της παραγράφου που βρίσκεται ακριβώς μετά την λέξη INFOWhat

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0