Κωδικός ερώτησης: 4374 20/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Με τη βοήθεια της Εύρεσης, εντοπίστε την δεύτερη εμφάνιση της λέξης Αθήνα. Αφήστε τη λέξη επιλεγμένη

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Με τη βοήθεια της Εύρεσης, εντοπίστε την δεύτερη εμφάνιση της λέξης Αθήνα. Αφήστε τη λέξη επιλεγμένη