Κωδικός ερώτησης: 4507 4/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Formatieren Sie die Breite der ersten Spalte der Tabelle in 3 cm., der zweiten Spalte in 4 cm und der dritten Spalte in 8 cm.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0

 

 

 


Formatieren Sie die Breite der ersten Spalte der Tabelle in 3 cm., der zweiten Spalte in 4 cm und der dritten Spalte in 8 cm.