Κωδικός ερώτησης: 5378 5/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ορίστε την σειρά των φύλλων εργασίας ως εξής:

mySheetFor2004, mySheet2, mySheetFor2005, mySheet1

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0