Κωδικός ερώτησης: 5387 4/39
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί C14 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη πώληση για τον μήνα Ιανουάριο (περιοχή C5:C8)

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0