Κωδικός ερώτησης: 588 18/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα του εγγράφου ταξινομήστε τα περιεχόμενα των γραμμών δύο έως πέντε σε αύξουσα σειρά όσον αφορά τον αριθμό των ερωτήσεων. Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή των ερωτήσεων του TEST4U Web Design από 300 σε 400 και ενημερώστε το πεδίο του συνόλου που εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή του πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Στον πίνακα του εγγράφου ταξινομήστε τα περιεχόμενα των γραμμών δύο έως πέντε σε αύξουσα σειρά όσον αφορά τον αριθμό των ερωτήσεων. Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή των ερωτήσεων του TEST4U Web Design από 300 σε 400 και ενημερώστε το πεδίο του συνόλου που εμφανίζεται στην τελευταία γραμμή του πίνακα.