Κωδικός ερώτησης: 596 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο έγγραφο της οθόνης υπάρχει ένα ενσωματωμένο φύλλο εργασίας. Στο κελί Β2 αλλάξτε το κείμενο από Ερ σε Ερωτήσεις. Φροντίστε επίσης να εμφανίζεται ολόκληρη η στήλη Β χωρίς να αλλάξετε το πλάτος των υπολοίπων στηλών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016