Κωδικός ερώτησης: 601 13/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος, γραμμή ανάμεσά τους και η μεταξύ τους απόσταση να είναι 0,75 εκ.

Στη συνέχεια εισάγετε μια αλλαγή στήλης πριν από την πρόταση Οι περισσότερες σχολές στην Ελλάδα...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Επιλέξτε το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά... έως  για τους μαθητές σας και μορφοποιήστε το σε δύο στήλες. Οι στήλες να έχουν ίσο πλάτος, γραμμή ανάμεσά τους και η μεταξύ τους απόσταση να είναι 0,75 εκ.
Στη συνέχεια εισάγετε μια αλλαγή στήλης πριν από την πρόταση Οι περισσότερες σχολές στην Ελλάδα...