Κωδικός ερώτησης: 6241 3/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie im Textfeld der ersten Folie das Wort Writer auf Text und das Wort Calc auf Tabellendokument.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Ändern Sie im Textfeld der ersten Folie das Wort Writer auf Text und das Wort Calc auf Tabellendokument.