Κωδικός ερώτησης: 6251 13/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ersetzen Sie im gesamten Text vom Textfeld der Folie WRITER Menü Präsentation die automatisch erstellte nummerierte Liste durch eine Liste mit Aufzählungszeichen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Ersetzen Sie im gesamten Text vom Textfeld der Folie WRITER Menü Präsentation die automatisch erstellte nummerierte Liste durch eine Liste mit Aufzählungszeichen.