Κωδικός ερώτησης: 6333 25/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Titel beider Folien, damit sie dem jeweiligen Text der zwei Folien entsprechen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Impress 3.3LibreOffice Impress 4.0

 

 

 


Ändern Sie die Titel beider Folien, damit sie dem jeweiligen Text der zwei Folien entsprechen.