Κωδικός ερώτησης: 634 26/28
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε η εικόνα του εγγράφου να εμφανίζεται πίσω από το κείμενο σε όλες τις σελίδες του εγγράφου (ακόμη και σε αυτές που θα προσθέσουμε στο μέλλον). Στη συνέχεια επισυνάψτε το σχόλιο Η INFOlearn δημιούργησε το TEST4U στην φράση Και είμαστε ακόμη στην αρχή που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016