Κωδικός ερώτησης: 641 20/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποδεχτείτε, χρησιμοποιώντας την παρακολούθηση αλλαγών, όλες τις αλλαγές που έγιναν στο έγγραφο. Στη συνέχεια αλλάξτε τη λέξη μαθητές σε σπουδαστές στην τελευταία παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο Αυτά είναι μόνο μερικά...

Φροντίστε να είναι ορατή μόνο αυτή η αλλαγή στο έγγραφο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016