Κωδικός ερώτησης: 643 21/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Καταγράψτε μια μακροεντολή η οποία θα αλλάζει τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο και το μέγεθος της σελίδας σε Letter. Αποθηκεύστε την μόνο στο ανοικτό έγγραφο με όνομα cert4u.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016