Κωδικός ερώτησης: 643 11/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Record a macro to change the orientation of the document into landscape and page size into Letter. Save it only on the open document and use cert4u as name.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Microsoft Word 365

 

 

 


Record a macro to change the orientation of the document into landscape and page size into Letter. Save it only on the open document and use cert4u as name.