Κωδικός ερώτησης: 695 25/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τέλος του εγγράφου εισάγετε έναν πίνακα περιεχομένων με φαντεζί μορφή. Η αρίθμηση σελίδων να είναι δεξιά και ο οδηγός στηλοθέτη να είναι οι κάτω παύλες.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016