Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70134 1/1

Δεν έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την σειρά εμφάνισης των επιλογών σε ένα μενού.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Δεν έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε την σειρά εμφάνισης των επιλογών σε ένα μενού.