Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70156 15/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το VirtueMart δεν μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα νομισματική μονάδα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Το VirtueMart δεν μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα νομισματική μονάδα