Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70156 15/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το VirtueMart δεν μας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσουμε νέα νομισματική μονάδα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5