Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70157 16/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Οι τιμές του ΦΠΑ που είναι διαθέσιμες στο VirtueMart είναι 3%, 9%, 11%, 13%, 19%, 21% και 23%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5