Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70177 21/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το VirtueMart μας δίνει την δυνατότητα να εισάγουμε νέους τρόπους αποστολής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5

 

 

 


Το VirtueMart μας δίνει την δυνατότητα να εισάγουμε νέους τρόπους αποστολής.