Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70177 21/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Το VirtueMart μας δίνει την δυνατότητα να εισάγουμε νέους τρόπους αποστολής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5