Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 70196 10/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην σελίδα διαχείρισης του Joomla! μπορεί να συνδεθεί οποιοσδήποτε χρήστης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Joomla 1.5Joomla 2.5