Κωδικός ερώτησης: 7020 3/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες την τρέχουσα σελίδα με όνομα test4u_tests_main σε έναν νέο υπόφακελο που θα δημιουργήσετε με όνομα test4ufolder μέσα στον φάκελο Μενού Σελιδοδεικτών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Προσθέστε στους σελιδοδείκτες την τρέχουσα σελίδα με όνομα test4u_tests_main σε έναν νέο υπόφακελο που θα δημιουργήσετε με όνομα test4ufolder μέσα στον φάκελο Μενού Σελιδοδεικτών.