Κωδικός ερώτησης: 7021 4/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε στους σελιδοδείκτες έναν νέο υποφάκελο μέσα στον φάκελο Μενού Σελιδοδεικτών, με όνομα myTEST4Ufolder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Δημιουργήστε στους σελιδοδείκτες έναν νέο υποφάκελο μέσα στον φάκελο Μενού Σελιδοδεικτών, με όνομα myTEST4Ufolder.