Κωδικός ερώτησης: 7023 6/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε από τους σελιδοδείκτες τον φάκελο mytest4ufolder με όλα του τα περιεχόμενα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Διαγράψτε από τους σελιδοδείκτες τον φάκελο mytest4ufolder με όλα του τα περιεχόμενα.