Κωδικός ερώτησης: 7046 18/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie das Ergebnis vom Link Über TEST4USearch von der aktuellen Seite im Ordner TEST4U_IE, der sich auf dem Desktop befindet, unter dem Standard-Dateinamen, ohne die Webseite zu besuchen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11