Κωδικός ερώτησης: 7054 7/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της σελίδας εκτύπωσης σε Οριζόντιο και στην συνέχεια εκτυπώστε την σελίδα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11