Κωδικός ερώτησης: 7055 8/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ορίστε τα περιθώρια εκτύπωσης ως εξής:

Αριστερά: 20 χιλιοστά, Δεξιά: 15 χιλιοστά, Επάνω: 30 χιλιοστά, Κάτω: 20 χιλιοστά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11