Κωδικός ερώτησης: 7057 25/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie den auf der Webseite erwähnten Sound Stay im Ordner TEST4UFolder, der sich auf dem Desktop befindet, unter dem vorgeschlagenen Namen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Speichern Sie den auf der Webseite erwähnten Sound Stay im Ordner TEST4UFolder, der sich auf dem Desktop befindet, unter dem vorgeschlagenen Namen.