Κωδικός ερώτησης: 7059 4/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαμορφώστε τον Internet Explorer έτσι ώστε να διατηρεί τις σελίδες 21 ημέρες στο ιστορικό.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11