Κωδικός ερώτησης: 7822 14/20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε όλα τα μηνύματα από τον φάκελο Γραμματεία ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο Εισερχόμενα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016