Κωδικός ερώτησης: 7823 1/35
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από τον φάκελο Πρόχειρα καταργήστε το συνημμένο αρχείο από το μήνυμα με θέμα Ασκήσεις και στη συνέχεια αποθηκεύστε το μήνυμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016