Κωδικός ερώτησης: 7906 27/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εντοπίστε το μήνυμα με θέμα Νέοι Κωδικοί και απαντήστε σε όλους τους παραλήπτες. Στην απάντηση πληκτρολογήστε το κείμενο Θα χρειαστούμε και άλλους στο σώμα του μηνύματος. Στη συνέχεια αποστείλετε το μήνυμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016