Κωδικός ερώτησης: 8069 4/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας μια συντόμευση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή (PS_Printer).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 10

 

 

 


Δημιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας μια συντόμευση του προεπιλεγμένου εκτυπωτή (PS_Printer).