2003

Κλείστε την τρέχουσα βάση δεδομένων.

2004

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: ΚωδικόςΑντίτυπου, τύπος δεδομένων: Αυτόματη αρίθμηση-Μεγάλος ακέραιος, πρωτεύων κλειδί

2ο πεδίο: όνομα: ΌνομαΤαινίας, τύπος δεδομένων: Κείμενο, πλήθος χαρακτήρων:50

3ο πεδίο: όνομα: ΈτοςΚυκλοφορίας, τύπος δεδομένων: Αριθμός-Μεγάλος ακέραιος

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Αντίτυπα, και κλείστε τον.

2005

Προσθέστε τις παρακάτω εγγραφές στον πίνακα Ταινίες:

ΌνομαΤαινίας ΈτοςΚυκλοφορίας Κοινό ΛιανικήΤιμή
MATRIX Reloaded 2003 R 70,00 €
Η αγάπη προσπέρασε 2001 R 55,00 €
Όλεθρος 2002 R 60,00 €

Αποθηκεύστε τις εγγραφές.

2009

Τροποποιήστε το πεδίο ΛιανικήΤιμή στον πίνακα Ταινίες έτσι ώστε να εμφανίζει την αξία με 3 δεκαδικά ψηφία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2013

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών και να επιτρέπονται οι ενημερώσεις και οι διαγραφές εγγραφών .

2024

Στο τρέχον ερώτημα εισάγετε το πεδίο ΤΚ μετά το πεδίο Διεύθυνση. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2027

Διαγράψτε την έκθεση ΈκθεσηΠελάτες.

2041

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΕνοικιάσεις και μεταβείτε στην εγγραφή 123.

2043

Στην έκθεση ΈκθεσηΠελάτες μετακινήστε το πλαίσιο που εμφανίζει την ημερομηνία, =Now(), ούτως ώστε να απέχει 0εκ.από αριστερά και 0εκ. από επάνω όσον αφορά την περιοχή του υποσέλιδου της σελίδας.

2044

Στο πλαίσιο κειμένου με κείμενο ΈκθεσηΠελάτες της τρέχουσας έκθεσης αλλάξτε το χρώμα του κειμένου σε Μαύρο, Κείμενο 1.

2049

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

2057

Στον πίνακα Ταινίες, στην εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή DARK CITY εισάγετε τις παρακάτω τιμές στα αντίστοιχα πεδία:

πεδίο: Κοινό τιμή: R

πεδίο: ΛιανικήΤιμή τιμή: 100

Αποθηκεύστε την εγγραφή.

2067

Στον πίνακα Προϊόντα, ορίστε στο πεδίο Περιγραφή ευρετήριο που να μην επιτρέπει διπλότυπα και αλλάξτε την ιδιότητα Απαιτείται σε Ναι. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2073

Αλλάξτε την σειρά εμφάνισης των στηλών (χωρίς να τροποποιήσετε την δομή του πίνακα) σε:

1η στήλη Περιγραφή, 2η στήλη Τιμή, 3η στήλη Κωδικός

Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2076

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό (ελέγξε αν ο σχετιζόμενος πίνακας είναι ο ΠροϊόνταΦωτό). Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών για την διαδοχική ενημέρωση εγγραφών αλλά να MHN επιτρέπονται διαγραφές σχετικών εγγραφών.

2085

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας, βρείτε την εγγραφή που περιέχει στο πεδίο περιγραφή τη φράση 791XV Στη συνέχεια αλλάξτε την τιμή του πεδίου Τιμή από 50 σε 1024 Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

2094

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Τιμή του είδους είναι από (και) 80 έως και 1000 και η περιγραφή να αρχίζει από DIRECTED. ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

2095

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα καταργήστε το φίλτρο. Μην κλείσετε τον πίνακα.

2098

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή (με αυτή τη σειρά). Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή. Στο πεδίο Τιμή εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εγγραφές με τιμές μικρότερες ή ίσες από 10. Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

2105

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα ως προς το πεδίο Περιγραφή. Αποθηκεύστε αλλά ΜΗΝ κλείστε την φόρμα.

2111

Δημιουργήστε μία νέα έκθεση που να βασίζεται στο ερώτημα r_orders στην οποία θα εμφανίζονται όλα τα πεδία, ομαδοποίηση ενός επιπέδου με βάση το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη, αύξουσα ταξινόμηση κατά Περιγραφή, σύνοψη (ανάλυση και σύνοψη, όχι υπολογισμό ποσοστού) για σύνολο στο πεδίο ΣύνολοΑξίας και σύνολο στο πεδίο Ποσότητα. Ορίστε τον προσανατολισμό της έκθεσης σε οριζόντιο. Αποθηκεύστε την έκθεση με το όνομα r_orders και κλείστε την.

2116

Εκτυπώστε μόνο τις σελίδες 3, 4 και 5 από την έκθεση R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2119

Εκτυπώστε μόνο τις σελίδες 2 και 3 από τον πίνακα Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2126

Τα δεδομένα της ανοικτής έκθεσης είναι ομαδοποιημένα και ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά ως προς το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη. Αλλάξτε το πεδίο ομαδοποίησης από ΚωδικόςΠελάτη σε ΚωδικόςΕίδους και την ταξινόμηση από αύξουσα σε φθίνουσα. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2130

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα myprice το οποίο να εμφανίζει τον μέσο όρο της τιμής των προϊόντων από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι avgprice.

2819

Εξάγετε το ερώτημα ΜέγεθοςΦωτόΜεΔιαδρομή σε μορφή xml, στον φάκελο IL-ates\Word της επιφάνειας εργασίας με όνομα photos.xml

2839

Στην φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Έκθεση στην ενότητα Λεπτομέρεια το οποίο θα ανοίγει την έκθεση R_Προϊόντα σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Αποθηκεύστε την φόρμα.

2843

Στο πεδίο Περιγραφή του πίνακα Προϊόντα εφαρμόστε κατάλληλο ευρετήριο που να μην επιτρέπει την καταχώρηση διπλότυπων εγγραφών. Αποθηκεύστε τον πίνακα.

2844

Στην έκθεση R_Προϊόντα μετακινήστε, στο υποσέλιδο της έκθεσης, το πλαίσιο κειμένου στο οποίο εμφανίζεται η ημερομηνία.

11755

Πόσα στοιχεία δεδομένων θα πρέπει να παρέχει ένα πεδίο σε έναν πίνακα;