3014

Αλλάξτε τη μορφή της παρουσίασης ώστε να είναι κατάλληλη για προβολή σε χρήση διαφανειών 35 χιλ.

3057

Προσαρμόστε την μορφή/διαστάσεις της παρουσίασης ώστε να είναι κατάλληλη για εκτύπωση σε διαφάνειες επιδιασκοπίου (Overhead).

3058

Προσαρμόστε την μορφή/διαστάσεις της παρουσίασης ώστε να είναι κατάλληλη για εκτύπωση σε χαρτί μεγέθους Letter.

3082

Αλλάξτε τον προσανατολισμό της τρέχουσας παρουσίασης σε κατακόρυφο.

3083

Αλλάξτε τον προσανατολισμό των σημειώσεων της τρέχουσας παρουσίασης σε οριζόντιο.